ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Kính gửi Quý khách hàng,

    Chúng tôi xin thông báo về chương trình Hoàn tiền 20% Phí Quản Lý Tài Khoản Hàng Tháng từ ngày 01/05 đến ngày 31/10/2020.
    • Trong suốt thời gian chương trình, khi thanh toán toàn bộ Phí Quản Lý Tài Khoản Hàng Tháng, Quý khách sẽ được hoàn tiền 20% phí này; và
    • Khoản tiền hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản thanh toán của Quý khách sau ngày cuối tháng nhưng không quá 31 ngày kể từ ngày cuối tháng.

    Cám ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ ngân hàng Citibank.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.


Thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử này không tạo thành việc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho các cá nhân là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey và Jersey. Nội dung trên trang thông tin điện tử này không và không nên được diễn giải là lời đề nghị, lời mời hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập ở đây cho những cá nhân đó.