Chuyển đổi giao dịch chi tiêu lớn thành khoản trả góp nhỏ

Dễ dàng có điều bạn muốn

Chuyển đổi giao dịch chi tiêu thành khoản trả góp 6 tháng với phí chuyển đổi chỉ 4.5%.

Mua sắm thỏa thích

Chương trình trả góp áp dụng cho các giao dịch có ký hiệu.

Đơn giản và tiện lợi

Thao tác chỉ với vài chạm trên ứng dụng Citi Mobile®. Không yêu cầu giấy tờ.

Chuyển đổi trả góp dễ dàng chỉ với vài cú nhấp
Chuyển đổi trả góp dễ dàng chỉ với vài cú nhấp
Các giao dịch có ký hiệu là những giao dịch mà bạn có thể chọn chuyển đổi sang trả góp hàng tháng, với phí chuyển đổi 4.5%.

Câu hỏi thường gặp

Những ai có thể tham gia Chương trình Citi PayLite?

Chương trình Citi PayLite áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng chính của Citibank mang quốc tịch Việt Nam.

Điều gì sẽ xảy ra với điểm thưởng của tôi?

Khi một giao dịch được chuyển đổi thành khoản trả góp Citi PayLite, số dặm thưởng, điểm thưởng hoặc tiền hoàn lại bạn đã nhận từ giao dịch đó sẽ bị thu hồi lại.

Số tiền tôi phải thanh toán cho tháng đầu tiên là bao nhiêu?

Vào kỳ sao kê đầu tiên sau khi chuyển đổi trả góp thành công, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán khoản phí chuyển đổi 4.5% cùng với khoản trả góp của tháng đầu tiên.

Tôi có thể tất toán khoản trả góp Citi PayLite trước hạn hay không?

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Citibank, bạn có thể hủy hoặc tất toán khoản trả góp Citi PayLite vào bất kỳ thời điểm nào.

Khi khoản trả góp Citi PayLite bị hủy bỏ, số dư nợ gốc còn lại sẽ được chuyển vào dư nợ hiện tại của thẻ tín dụng. Lãi suất khi đó sẽ áp dụng lãi suất hiện tại của thẻ tín dụng từ ngày khoản trả góp được hủy.

Phí tất toán trước hạn không áp dụng cho chương trình Citi PayLite.

Giao dịch của tôi cần thỏa mãn những điều kiện gì để có thể tham gia chương trình Citi PayLite?

Giao dịch có giá trị từ 3,000,000 VNĐ đã được ghi nhận vào tài khoản thẻ và chưa thể hiện trên sao kê thẻ.

Không áp dụng cho giao dịch ứng tiền mặt, giao dịch có tranh chấp, giao dịch hoàn trả, giao dịch đã được chuyển đổi hoặc tham gia các chương trình trả góp khác của Citibank, giao dịch thanh toán Phí thường niên, Phí tham gia và các loại phí phải trả khác trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank.

Phải làm sao nếu tôi không thấy bất cứ ký hiệu nào, hoặc yêu cầu của tôi không được thực hiện?

Ký hiệu xuất hiện cạnh giao dịch hợp lệ trong danh sách “Giao dịch gần nhất”. Nếu giao dịch của bạn còn “Pending” tức là giao dịch chưa được ghi nhận vào tài khoản thẻ.

Khi giao dịch không còn “Pending” mà bạn vẫn không thấy ký hiệu xuất hiện, hoặc bạn đã gửi yêu cầu nhưng không được thực hiện, hãy gọi CitiPhone để được trợ giúp.
Miễn phí chuyển đổi, miễn lo âu
Miễn phí chuyển đổi, miễn lo âu
Mua sắm thỏa thích, thanh toán dễ dàng với ưu đãi 0 phí chuyển đổi tại các đối tác liên kết với Citi.

Tìm hiểu thêm

Chưa tải Ứng Dụng Citi Mobile® ?

  • Gửi CITIMOB tới 6058
  • Xem ưu đãi Citi World Privileges mọi lúc, mọi nơi
  • Xem thông tin thẻ và giao dịch
  • Xem và tải sao kê
  • Khóa/ Mở khóa thẻ