Ưu Đãi

300.000 VND quà tặng mỗi tháng sẽ là của Quý khách khi

  • Số dư trung bình các ngày trong tháng trong Tài Khoản cao hơn ít nhất 5 triệu đồng
  • Tổng chi tiêu trên Thẻ Ghi Nợ tối thiểu 1 triệu đồng
-->

Thăng hoa ĐẲNG CẤP giác quan

  • Tận hưởng bữa ăn cao cấp 3 món miễn phí tại hơn 20 nhà hàng đối tác hàng đầu.
  • Cập nhật mọi nơi với dịch vụ CitiAlerts.
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.