ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Kính gửi Quý khách hàng,

    Xin thông báo các máy rút tiền tự động (ATM) và máy nộp tiền (CDM) của chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 15/11/2023.
    Quý khách có thể rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM có hỗ trợ thẻ Mastercard, nộp tiền mặt tại chi nhánh Sunwah / Horison và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại các địa điểm Payoo hoặc tham khảo những phương thức thanh toán dư nợ thẻ tín dụng khác tại đây.

    Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.


Thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử này không tạo thành việc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho các cá nhân là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey và Jersey. Nội dung trên trang thông tin điện tử này không và không nên được diễn giải là lời đề nghị, lời mời hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập ở đây cho những cá nhân đó.